Vyzkoušejte si, jestli rozumíte řeči fontů.
Poznáte podle nich charakter člověka, co prodává anebo jak se cítí?

Test je úplně zdarma, nemusíte ani zadávat vaši e-mailovou adresu. Ta je potřeba pouze v případě, že vás bude zajímat o fontech víc. 

O ČEM TEST JE?

Každá otázka testu se skládá z fotografie a tří fontů, ze kterých vybíráte ten pravý, který vystihne charakter člověka, dané téma anebo emoce zprostředkované fotkou. 

Co je cílem? Vybrat font, který nese stejnou emoci, jako vizuální vjem z fotky nebo popis. Většinou jsme zvyklí v textu komunikovat pouze levou hemisférou - sdělovat obsah, informace. Teď máte příležitost vyzkoušet si, jak vám pravá hemisféra umožní přečíst emoce skryté ve fontech. 

Jsem si téměř jistá, že tušíte o existenci grafologie. Z toho, jak píšeme rukou je možné dozvědět se mnoho o naší osobnosti a o energii, která z nás vyzařuje. Ještě před pár lety jsem si myslela, že přes počítač se nic takového přenést nedá. Ale chyba lávky. Stejně jako ručně psaný text, ukrývají v sobě fonty různé energie a emoce. Test vám umožní začít objevovat tuto dosud utajovanou rovinu a zjistit, jak funguje fontologie.
Anna Křivánková

AUTORKA TESTU:  Andrea Grigerová, lektor a fontolog.
Fascinuje mne svět fontů jako forma neverbální komunikace v online světě. Zprostředkovávám svět fontů ostatním lidem. Aby dokázali být autentičtí nejen obsahem, ale i vizuální stránkou svých textů a webů. Aby dokázali pouhým výběrem písma zabrnkat na tu pravou strunu. Prostě aby se našli a aby si je našli ti správní lidé.